Implementarea de sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol și a soluțiilor software în județul Harghita

Data publicării: 16 octombrie 2015

stire
octombrie 16 2015

Consiliul Județean Harghita, cu sediul în 530140-Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, jud. Harghita, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 10 februarie 2014, proiectul „Implementarea de sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol și a soluțiilor software în județul Harghita", cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" cu sediul în B-dul Libertății, nr. 14, sector 5, cod 050706, București, conform Contractului de finanțare nr. 1753/321/07.02.2014,cod SMIS: 48429.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea serviciilor de e-administraţie atât pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, cât şi pentru administraţia publică la nivelul judeţului Harghita. Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi implementate la cele 15 unităţi administrativ-teritoriale partenere soluţii informatice integrate, care să permită urmărirea activităţilor specifice: financiar-contabile, bugetare, resurse umane, impozite şi taxe; un sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv vizează modernizarea infrastructurii TIC a 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:
Intituţiile publice partenere în proiect: Sânmartin, Sântimbru, Tomești, Ciceu, Păuleni-Ciuc, Corbu, Gheorgheni, Suseni, Borsec, Toplița, Dealu, Lueta, Lupeni, Corund, Mugeni.
Funcţionarii publici (angajaţii proprii), un număr de aproximativ 180 utilizatori
Cetăţenii, comunitatea locală: 103.348 locuitori în judeţul Harghita
Mediul de afaceri: aproximativ 4.000 întreprinderi din judeţul Harghita

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt:
Judeţul Harghita şi Regiunea de Dezvoltare Centru prin modelul de bune practici promovat
Instituţiile cu care se va intra în contact în urma implementării aplicaţiilor software: APIA, ONRC, etc.

Valoarea totală aprobată a proiectului este de 6.712.715,22 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 6.686.303,22 lei (5.418.981,31 lei din FEDR și 1.133.595,85 lei din bugetul național), cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 133.726,06 lei.

Proiectul se implementează la nivelul Consiliului Județean Harghita, durată acestuia fiind de 18 luni. Implementarea proiectului se află în stadiul derulării procedurilor de achiziție publică, respectiv pentru achiziţia de furnizare soluție informatică și componente hard.

Pentru informaţii suplimentare puteți accesa site-urile www.judetulharghita.ro și www.fonduri-ue.ro sau îl puteţi contacta pe dl. Péli Levente, la tel. 0266-207775 sau adresa de mail: pelilevente@judetulharghita.ro

Înapoi