Prezentare proiect

Denumire proiect: "Implementarea de sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol și a soluțiilor software în județul Harghita". Cod SMIS-CSNR 48429

Perioada de implementare: 2015.05.18 - 2015.11.07

Valoare proiect: 9,009,157 RON + TVA

Obiectiv general proiect: crearea unui ansamblu de componente hardware, software si comunicatii care sa puna la dispozitie servicii administrative prin mijloace electronice, care sa participe la fundamentarea deciziei manageriale in UAT partenere prin implementarea unui sistem informatic capabil sa optimizeze functionarea structurilor organizatorice din aministratia publica locala si care sa furnizeze servicii publice on-line catre cetateni/mediul de

Furnizor: S.C. Combridge S.R.L - Sfantu Gheorghe