Despre comuna noastră

Data publicării: 18 octombrie 2015

stire

Aşezare

        Aşezare Situată în nordul Depresiunii Giurgeu din Carpaţii Răsăriteni, pe cursul superior al Mureşului, Topliţa este o aşezare la poalele Munţilor Căliman, Giurgeu si Gurghiu, la confluenţa pârâului Topliţa cu râul Mureş.

        Vârful Tarniţa veghează de la înălţimea de 1046 m în zona de nord, Muresul deschide poarta spre vest prin defileul Topliţa-Deda spre podişul Transilvaniei.

        Topliţa se învecinează la nord cu localităţile Bilbor, la est cu localităţile Sărmas, Gălăuţaş şi Subcetate, la sud cu Gurghiu şi Lăpuşna, iar la vest cu localitatea Stânceni; de asemenea este limitrofă cu judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava.

        Topliţa este străbătută de Dumul Naţional 15 şi Drumul Naţional 12; traseele feroviare şi rutiere fac legătura sud-estului Transilvaniei cu zona Moldovei.

        Munţii Călimani domină la nord-est de defileul Mureşului Topliţa-Deda. De la Iezerul Călimanilor (2031m) pe versantul conului vulcanic se coboară până spre 1500 m, iar de aici se desfăşoară platoul vulcanic. Din văile munţilor pleacă spre Topliţa o reţea de pâraie dispuse sub formă de evantai. Văile Călimănel, Puturosul, Voievodeasa brăzdează munţii. În Munţii Căliman se găsesc urme glaciare. La poalele Răchitişului se află lacul Iezer, rezervaţie naturală. Activitatea vulcanică recentă a acestei zone este confirmată de fenomenele post-vulcanice, de prezenţa în Toplita a peste 100 de izvoare mezotermale, cu o temperatură a apei la suprafaţă de 27-30 de grade.

        Topoclimatul de depresiune montană cu diferenţe mari de temperatură între zi şi noapte, între vară şi iarnă este caracteristic aşezării.

        Vegetaţia cuprinde specii variate, unele considerate monumente ale naturii (tisa, pinul, jneapănul), climatul alpin la peste 1800 m favorizează creşterea ierburilor şi tufişurilor scunde în vârful munţilor, apoi la etajul inferior (1600 1800 m ) cresc pajişti, iar mai jos pădurile de conifere, cel mai răspândit între 600-1600 m altitudine fiind molidul.

        Bogăţia pădurii atrage după sine şi bogăţia faunei: lupul, cerbul carpatin, ursul carpatin sunt des întâlniţi.

        Pâraiele cristaline adăpostesc păstrăvi care pe lângă fondul cinegetic sunt o atracţie a acestor locuri pentru pescari,vânători şi iubitori ai naturii. 

Înapoi